AUTOŠKOLA

Níže jsme pro Vás připravili několik možností ja si stáhnout nebo vyplnit a stáhnout přihlášku a lékařský posudek
 

         Přihláška do autoškoly "žádost o přijetí k výuce a výcviku"  a "lékařský posudek"

                                     

 

Poučení k vyplnění přihlášky :

  • dokument stáhněnte a čitelně vyplňte
  • tiskněte samostatně na jeden papír formát A4 (modrou barvou přihláška)
  • řádně čitelně vyplňte první stranu ( dle OP včetně trvalého bydliště ) a podepište, není - li Vám ještě 18 let i zákonný zástupce (rodič)
  • další "tiskopis pro Vašeho praktického lékaře" tiskněte samostatně na další papír A4 (zelená barva)
  • je možné, že Váš praktický lékař má vlastní formulář, vždy se přesvěčte, že jsou formůláře obsahem shodné  a čitelně a úplně vyplněné podepsané a opatřené razítkem. Na razítku i v záhlaví musí být zřetelné, že potvrzení vystavil  praktický (závodní) lékař  vyhnete se tak, opětovným návštěvám lékaře
  • přineste PŘIHLÁŠKU LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ nejpozději do 3 měsíců,  později jsou neplatná

PŘIHLÁŠKA

do Autoškoly Hornek